Om Bolaget

Om Bolaget

IT-plattform Småland & Öland ska i nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet i de två länen, samverka och skapa förutsättningar för den digitala utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Bolagets primära målgrupper utgörs av turistorganisationer, destinationer och kommuner samt företag verkande inom besöksnäringen i de två länen.

Bolaget ägs idag gemensamt av Region Kalmar län samt Region Kronoberg.