I nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet samverkar och skaparIT-plattform Småland & Öland förutsättningar för den digitala utvecklingen av besöksnäringen i regionen.

OM BOLAGET

Bolaget samverkan med bl.a. befintliga turismorganisationer, kommuner, och näringslivet i de två länen.

KONTAKT

Nyfiken på oss? Hör gärna av dig, så bokar vi upp en tid digitalt eller säkert avstånd.

DIGITALALYFTET

Ett projekt med fokus på att öka den digitala förmågan hos besöksnärings-företag i Kalmar och Kronobergs län.

IT-plattform Småland & Öland AB
Box 743, 391 27 Kalmar
Besöksadress: Nygatan 34, Kalmar
info@smaland-oland.se