I nära samverkan med befintliga turismorganisationer, kommuner, andra offentliga intressenter och näringslivet  samverkar och skapar IT-plattform Småland & Öland förutsättningar för den digitala utvecklingen av besöksnäringen i regionen.

KontaktOm Bolaget