IT-plattform Småland & Öland AB har som övergripande syfte att skapa en för Småland och Öland gemensam IT-plattform där alla nuvarande och framtida informations- och interaktiva kommunikationsmedel kan användas. Som brukare väljer de båda landskapen Småland och Öland att nyttja IT-plattformen utifrån egna varumärken och i samverkan vid gemensamma kampanjer.

IT-plattform Småland & Öland AB syftar också till att skapa en affärsmodeller och tillhandahålla ett affärssystem för en framtida lönsam och attraktiv besöksnäring i Småland och på Öland. Bolagets verksamhet ska vara innovativt och förnya Småland och Ölands arbets- och synsätt på information, försäljning, mottagande och marknadskommunikation.

IT-plattform för Småland och Öland möjliggör att nya företag kan startas, befintliga företag utvecklas och skapar förutsättningar för ökat samarbete mellan företag inom besöksnäringen genom att finnas och verka på samma handelsplats.

Kontakta oss

 

IT-plattform Småland & Öland AB ägs av Region Kronoberg och Region Kalmar län.